20230505 104545Obchody 232. rocznicy uchwalenia pierwszej polskiej konstytucji