herbugkWójt Gminy Krasnystaw, informuje o możliwości uzyskania bezpłatnej pomocy psychologa, specjalisty psychoterapii uzależnień oraz specjalisty do spraw pomocy ofiarom przemocy domowej dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz ofiar przemocy domowej, w Gminnym Punkcie Konsultacyjnym działającym przy GKRPA, który mieści się w budynku Urzędu Gminy w Krasnymstawie przy ul. M. Konopnickiej 4 w Krasnymstawie, pokój nr. 13 (parter budynku).

ZGŁOŚ SIĘ jeśli Ty lub Twój bliski ma problem z:    

·      alkoholem, narkotykami, 
·      jeśli podejrzewasz stan uzależnienia u siebie lub bliskiej Ci osoby,
·      jeśli jesteś ofiarą, świadkiem lub sprawcą przemocy domowej,
·      jeśli czujesz się osamotniony, boisz się lub krępujesz się o tym rozmawiać w gronie rodziny, przyjaciół, znajomych,
·      potrzebujesz porady i wsparcia psychicznego

W  Punkcie Konsultacyjnym osoby zainteresowane są przyjmowane przez psychologa oraz specjalistę z dużym doświadczeniem, zapewniających pełną dyskrecję.

Punkt Konsultacyjny pełni dyżury:

w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 11:00 do 12:00  (dyżury prowadzone są przez psychologa, specjalistę psychoterapii uzależnień, certyfikowanego specjalistę w zakresie pomocy ofiarom przemocy domowej)

w pierwsze trzy piątki miesiąca w godzinach od 12:00 do 13:00 (dyżury prowadzone są przez  certyfikowanego specjalistę w zakresie pomocy ofiarom przemocy domowej)

Wszystkich niezbędnych informacji udzielają wyłącznie:

Pani Katarzyna Patyra tel. 82 576 37 53 wew. 013 (pok. nr 13), 

Pan Sławomir Bałabaj tel. 82 576 22 16  (pok. nr 10)

                                               NIE CZEKAJ!  ZGŁOŚ SIĘ!

         ZAPEWNIAMY  PEŁNĄ  DYSKRECJĘ  ORAZ  FACHOWĄ  POMOC