Organizacje szkolne:


Polski Czerwony Krzyż
Aleksandra Góreczna


Liga Ochrony Przyrody
Dariusz Sułek


Szkolny Wolontariat
Beata Wrońska


Spółdzielnia Uczniowska
Beata Wrońska, Renata Olida