Samorząd uczniowski:

Przewodniczący
Rafał Sokół

Wiceprzewodnicząca
Paula Kwaśniak

Sekretarz
Emilia Pasik
Szymon Cichomski

 ______________________________________________

Sekcje samorządu:
 

Sekcja kulturalno – muzyczna:

Rafał Sokół
Tomasz Patyra
Kinga Ciechańska

______________________________________________

Sekcja plastyczna:

Ola Zakrzewska
Paula Kwaśniak
Weronika Kulawiak
Lena Brzozowska

______________________________________________

Sekcja informacyjna:

Magdalena Ostrowska
Nikola Jarosz
Wiktor Kalisz
Jakub Górny
Jakub Siewak
Emilia Pasik

______________________________________________

Sekcja rozrywkowo – sportowa:

Eryk Chomik
Maciej Pasik
Michał Patyra
Jakub Górny
Jakub Siewak
Milena Łysakowska
Szymon Cichomski
Przemysław Szadura

______________________________________________

Sekcja medialna:

Eryk Chomik
Rafał Sokół
Kinga Ciechańska
Paula Kwaśniak
Weronika Kulawiak