Zespoły wyrównawcze:

Język angielski
Aleksandra Góreczna


Matematyka
Małgorzata Rzemieniuk