image noz widelec 370Opłata za obiady w czerwcu 2022 r. wynosi: 55,00 zł - powyższej opłaty należy dokonać do dn. 10.06.2026 r. Proszę o terminowość opłat oraz zapisów. W tym miesiącu nie ma odpisów. Żywienie w czerwcu jest do dnia. 15.06.2022 r.