image noz widelec 370Opłata za obiady w lutym 2022 r. wynosi: 50,00 zł - powyższej opłaty należy dokonać do dnia 10 lutego 2022 r. Proszę o terminowość opłat oraz zapisów.
Odpis obiadu można zgłosić telefonicznie, dzwoniąc do sekretariatu szkoły lub intendenta do godziny 8:00 każdego dnia.