DSCN0001W dniu 7 listopada 2023 r.  w naszej szkole odbyło się uroczyste pasowanie i ślubowanie uczniów klasy pierwszej. W uroczystości wzięli udział rodzice, dziadkowie, zaproszeni goście z przedszkola im J. Brzechwy z Siennicy Nadolnej oraz uczniowie z klasy II i III z wychowawczyniami.

Pierwszoklasiści przedstawili część artystyczną opracowaną przez panią Elżbietę Kasperek. Montaż składał się z wierszy, piosenek, dynamicznego tańca oraz układu baletowego przygotowanego przez panią Marzenę Darmochwał.

Po prezentacji umiejętności recytatorskich, muzycznych i tanecznych uczniowie pierwszej klasy zaprezentowali część patriotyczną. Następnie  w pięknych biretach na głowach, w podniosłej atmosferze przed pocztem sztandarowym, zostali symbolicznie, kolorowym ołówkiem pasowani przez panią dyrektor Małgorzatę Polichę na uczniów szkoły podstawowej.  Po pasowaniu dzieci ślubowały być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę oraz swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.

Następnie pani Izabela Zienkiewicz  - przewodnicząca Rady Rodziców oraz pani Małgorzata Antoniuk wręczyły uczniom i uczennicom pamiątkowe upominki, ufundowane przez rodziców.

Po burzy oklasków pierwszoklasiści przeszli do szkolnej stołówki, gdzie czekały na nich słodkości przygotowane przez rodziców.