20231012 122301Lech Dyblik - aktor teatralny, filmowy, pieśniarz - gościł w naszej szkole z autorskim programem profilaktycznym „Liczy się tylko miłość”, podczas którego podzielił się z młodzieżą starszych klas swoimi doświadczeniami w walce z uzależnieniem od alkoholu. Temat poważny, a opowiedziany przez człowieka, który potrafił przyznać przed sobą, że ma problem, tym bardziej przemawia do wyobraźni.

Spotkanie przebiegło w dobrej atmosferze. Odrobinę nostalgii wprowadziły pieśni wykonane przez gościa.