image noz widelec 370Opłata za obiady w marcu 2021 r. wynosi: 92 zł - powyższej opłaty należy dokonać do dn. 10.03.2021 r.
Proszę o terminowość opłat oraz zapisów. Odpis obiadu można zgłosić telefonicznie, dzwoniąc do sekretariatu szkoły lub intendenta do godziny 800 każdego dnia