rodzic jako doradcaWiększość młodych ludzi pytanych o to kto jest dla nich najważniejszym doradcą przy wyborze drogi kształcenia wskazuje rodziców, dopiero potem kolegów, rodzeństwo i nauczycieli.
Jednak rodzice muszą pamiętać, że dziecko to oddzielny byt, dlatego nie można wykorzystywać go do realizacji własnych ambicji zawodowych.

Więcej: Rodzic jako doradca ...